RPH Tema: Haiwan Peliharaan


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( SLOT 30 MINIT )

Nama Kelas
Prasekolah Seri Mawar

Bilangan Murid
16 orang

Masa
9.00 – 9.30 pagi

Tarikh
18 Oktober 2012

Tunjang Utama
Komunikasi ( Bahasa Malaysia )

Tema
Subtema
Alam Hidupan
Haiwan Peliharaan

Standard Pembelajaran Utama

BM 2.2.3 – Bersoal jawab berdasarkan tema, minat  
                   dan situasi semasa.

BM 3.5.1 – Membatangkan ( mengeja sambil 
                   membaca ) suku kata untuk menjadi
                   perkataan.

Standard Pembelajaran lain yang disepadukan

ST 3.1.2   – Mengenal pasti bahagian badan haiwan

KTI 1.1.5 – Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu

PM 12.1.1 – Menjayakan aktiviti secara berkumpulan

Objektif Pelajaran
Pada akhir pengajaran murid dapat :-
1)  Mengecam bunyi dan mengenali haiwan jinak
2)  Membaca perkataan dengan betul
3)  Menganalisis dan melabel bahagian badan ikan.

Kemahiran Berfikir
1)       Memberikan pendapat dan mengenal pasti jenis-jenis haiwan peliharaan
2)       Menjana idea murid

Fokus MI
Kecerdasan naturalistik

Pengetahuan Sedia Ada
Murid telah mengetahui dan mengenali beberapa jenis haiwan peliharaan melalui pengalaman sedia ada murid dari pembelajaran yang lalu.

Penerapan  Nilai
Bekerjasama, kasih sayang, menjaga dan memelihara haiwan

Alatan dan Bahan
Komputer riba, LCD, pembesar suara, gambar haiwan, kad perkataan, gam, kertasA4, pensel warna


Fasa
Isi
Kandungan
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan / Mencungkil idea
( 7 Minit )


Sesi bersoal jawab
*membina pengetahuan

Penerangan guru secara ringkas mengenai haiwan peliharaan.

1.1 Guru memperdengarkan bunyi-bunyi haiwan dan  meminta murid mengenalpasti bunyi haiwan peliharaan.

1. 1.Guru menayangkan gambar  jenis-jenis haiwan peliharaan  kepada murid.

2.Contoh :
     
       
Guru bersoal jawab dengan murid ciri-ciri haiwan tersebut dan bunyinya.
3.Guru mengaitkan soalan dengan pengetahuan sedia ada murid


Murid mendengar penerangan guru dan bersoal jawab.


Murid mendengar arahan guru secara bertatasusila1.Murid mendengar bunyi haiwan dan meneka bunyi haiwan peliharaan.

2.Murid mengenali jenis-jenis haiwan peliharaan  yang terdapat di persekitaran.

Murid memberi respon:
-.Murid menyatakan mengenai ciri-ciri dan bunyi haiwan tersebut berdasarkan gambar haiwan peliharaan yang telah dipaparkan

3.Murid menceritakan pengalaman masing-masing


Strategi/TeknikPenyoalan seluruh kelas

Perkembangan bahasa murid

KB ; menjana 
         Idea

ABM
Komputer riba
Pembesar suara


Gambar haiwan


Menstruktur semula idea
( 5 minit )
Menstruktur semula idea
( 5 minit )

Mencungkil perasaan ingin tahu murid melalui inkuri penemuan


Penerangan beserta aktiviti yang sesuai
1.Guru menunjukkan bahagian badan ikan

2.Membimbing murid menyebut nama bahagian badan ikan.

                  

3.Guru meminta murid mengeja suku kata menjadi perkataan yang betul


1.Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan
Penerangan mengenai aktiviti
2.Guru akan mengedarkan kad-kad perkataan bahagian badan ikan kepada kumpulan masing-masing3.Guru meminta setiap kumpulan melabel bahagian badan ikan pada gambar yang telah disediakan.

4. Mewarna gambar haiwan


1.Murid mengenali haiwan peliharaan. Contoh: ikan

2.Murid menyebut nama bahagian badan ikan
3. Murid mengeja perkataan tanpa bimbingan guru1.Murid mendengar penerangan dari guru

2.Murid memerhati dan mengaitkan pengalamanStrategi/Teknik:
Mengaitkan pengajaran lepas dengan pelajaran baru

Perkembangan bahasa murid

KB ; menjana
         Idea

ABM

Kad perkataan
Gambar ikan


Strategi/Teknik:
Inkuairi penemuanABM

Kad perkataan bahagian badan ikan

Gambar ikan

Nilai murni:
Kerjasama Berdikari


Aplikasi Idea
( 10 minit )

Menjalankan aktiviti mengikut kumpulan yang telah ditetapkan


 Melabel bahagian badan haiwan1.Guru meminta murid memulakan aktiviti


2.Guru memantau dan memerhati hasil kerja murid


3.Murid menyelesaikan masalah

1.Murid bergerak dalam kumpulan yang telah ditetapkan.

2.Murid mengenal pasti bahagian badan  ikan

3.Murid mengecam perkataan nama bahagian badan ikan

4.Murid melabel bahagian badan ikan. Contoh :
     
5.Murid mewarna gambar mengikut kreativiti
        

Strategi/Teknik:
Menjalankan aktiviti kumpulan diikuti pembentangan hasil kerjaNilai :
Bekerjasama,
Berani mencuba

Penutup
( 3 minit )


Membuat kesimpulan1.Bersoaljawab dan mengemukakan beberapa soalan  mengenai haiwan peliharaan yang dipelajari dan penerapan nilai murni seperti  menjaga dan menyanyangi haiwan

1.Murid menjawab soalan guru dan  menyatakan  idea

Strategi/Teknik:
Penyoalan kepada semua murid.
Perkembangan bahasa
Menjana idea
Nilai:
Sayangi haiwan                                                                                                                                                      
          No comments:

Post a Comment